KULLANIM KOŞULLARI

Sonra Ne Oldu mobil uygulaması (“Uygulama”), İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162 Çağlayan-Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) aittir.

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Uygulama’dan ziyaretçi ya da kayıtlı kullanıcı olarak faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Koşullar’ın Uygulama’nın kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Koşullar’ın Konusu

  Uygulama, güncel haber içeriklerinin kaynak belirtilerek konu bazlı olarak ve kolektif bir şekilde yer verildiği, Kullanıcılar’ın bilgilendirilmesini ve güncel olayları başlıklandırılmış haber akışları ile takip etmelerini sağlayan bir haber platformudur. İşbu Koşullar’ın konusu, Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

 2. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
  1. Kullanıcı, Uygulama’ya Facebook üzerinden giriş yapması halinde işbu Koşullar’a konu Uygulama çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.
  2. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan Facebook hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin Kullanıcı’nın üyeliğine son verebilir veya Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilir.
  3. Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, Facebook hesabının ve varsa şifrelerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından münhasıran kendisi sorumlu olup Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, yetkisiz kullanım veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Uygulama’ya bildirecektir.
  4. Kullanıcı, Uygulama’nın kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Uygulama’da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Kullanıcı, hesabını Uygulama üzerinden dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir.
  6. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar’ı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, Uygulma’nın konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
  7. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  8. Uygulama’nın kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
 3. Sorumlulukların Sınırı
  1. Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  2. Uygulama üzerinden sağlanan haber içerikleri farklı kaynaklardan derlenen içerikler olup Şirket’in bunların doğruluğunu ve güncelliğini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı bu kapsamda Uygulama’da sağlanan haber içerikleri bakımından Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  3. Şirket, (i) Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Uygulama üzerinde Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.
  4. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.
  5. Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
  6. Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Kullanıcı’nın cihazının ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama’ya erişimin engellenebileceğini kabul eder.
 4. Yükümlülüklerin İhlali Kullanıcı’nın işbu Koşullar ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Uygulama’ya ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
 5. Uyuşmazlıkların Çözümü Bu Koşullar ve Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 6. Muhtelif Hükümler
  1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.
  2. İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
  3. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Koşullar ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Uygulama’nın Kullanıcı tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
Top